Národní síť venkovských komunitních škol
10-ti leté zkušenosti * 40 škol v České republice * 20 spolupracujících států v EU

Realizace projektu: červen 2009 - leden 2012

Manažerka projektu: Ing. Michaela Zikmundová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt, trvající 32 měsíců, je navržen jako dvouetapový s obdobným průběhem aktivit v období 2009/10 a 2010/11. Každá etapa předpokládá stáže a účast na konferencích expertů žadatele u zahraničních seminářů, následované semináři v ČR s účastí zahraničních expertů a s jejich konkrétní poradenskou pomocí v terénu při budování neziskových komunitních škol (NKŠ). Do jejich zakládání jsou aktivně zapojeni místní partneři ze všech sektorů. V animovaném procesu zakládání NKŠ prostřednictvím místních partnerství je kladen důraz na jejich roli center celoživotního učení se zaměřením na dospělou venkovskou populaci, která je znevýhodněna jak v přístupu k dalšímu vzdělávání, tak v přístupu k zaměstnání na venkově. Projekt umožní prostřednictvím dvou exkurzí pro zakladatele NKŠ a členy partnerství seznámit se na místě s prostředím a příklady u zahraničních par;tnerů a dále rozvine předpoklady pro vytvoření evropské sítě NNO – venkovských komunitních škol. Partnery projektu jsou velšská NNO ContinYou Cymru, polská Federacja Inicjatyw Oswiatowych a estonské venkovské hnutí Kodukant.

 

logo oplzz

Realizace projektu: červenec 2010 - červenec 2012

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Doležalová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Význam skupiny venkovanů nad 50 let roste na venkově v celé Evropě úměrně plošně stárnoucí populaci. Projekt Kapacity 50+ jako prostředek rozvoje venkova, realizovaný v rámci „Učícího se partnerství“ evropského programu Grundtvig, má za cíl využít jejich entuziasmu a schopností v rozvoji venkova a nalézt metody jak je zapojit a zúročit jejich životní zkušenosti. Do dvouletého projektu, který je postaven na mobilitách – účasti partnerů na aktivitách v jednotlivých partnerských zemích – a který je financován Národními agenturami Grundtvig, je zapojeno celkem 10 partnerů napříč Evropou. Vedle NSVKŠ se účastní dvě finské organizace a střešní švédská neziskovka „Celé Švédsko bude žít!“, dále jsou zapojeny neziskové a vzdělávací organizace z Irska, Německa, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Koordinátorem je slovenská VOKA.

 

logo lll grundtviglogo grundtvig 50

Realizace projektu: listopad 2010 - říjen 2013

Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Projekt je zaměřen na venkovský prostor krajů Olomouckého a Moravskoslezského a jeho cílem je zakládání a podpora místních mezisektorových partnerství na vesnicích s uplatněním rovných šancí žen a mužů. Dopady projektu jsou očekávány ve zvýšení kvality života vesnických komunit (včetně slaďování pracovního a rodinného života) prostřednictvím zapojení většího počtu obyvatel venkova ze tří klíčových sektorů - samosprávy a veřejného sektoru, podnikatelského sektoru a občanských aktivit reprezentovaných spolky a neziskovými organizacemi - do rozvojových činností směrovaných na tvorbu partnerských projektů naplňujících přijaté dlouhodobé strategie. Úvodní aktivita je mobilizační a je realizována jako série setkání zástupců obecních komunit s vyváženou účastí žen a mužů na několika místech obou krajů pro uvedení do projektu a sloužící zároveň jako podklad pro oslovení "připravených" obcí pro další aktivity. Vybraným obecním komunitám bude umožněno vyškolení místního koordinátora, jenž získá dovednosti pro budování a podporu místních partnerství. Souběžně jako třetí aktivita proběhne kurz vůdčích osobností místních lídrů, a to jak členů samospráv, tak členů zastupitelstev a podnikatelů. Závěrečnou aktivitou projektu je vytvoření dlouhodobých rozvojových strategií partnerskými týmy v těch obcích, které úspěšně naplní předchozí aktivity. V projektovém týmu je zapojen expert na rovné šance se specifickými zkušenostmi z venkova. 

 

logo oplzz

Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0093

Realizace projektu: červenec 2012 – říjen 2013

Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V tomto přes rok trvajícím projektu spolupracuje NSVKŠ s šesti partnery – Komunitní škola Bory, Komunitní škola Švihov, Komunitní škola Krok za krokem, Komunitní škola Rosice, Komunitní škola Starý Jičín, Komunitní škola TRNKA. Cílem projektu je rozšířit občanské vzdělávání ve venkovských komunitních školách a ukázat cestu dalším zájemcům z venkova. Venkovské komunitní školy pro celoživotní učení jsou zakládány zdola z vůle komunit ve vesnicích, kde je významně ztížena dostupnost dalšího vzdělávání dospělých.  První klíčová aktivita vyvine portfolio vzdělávacích modulů ve 4 oblastech. Ty využívají efektivní formy a metody vzdělávání dospělých jako hra, action learning, učení při práci, dramatická metoda (hraní rolí), část z nich je distančních ve formě rapid learningu. Nově vyvinuté moduly jsou v další aktivitě použity v kurzech šesti partnerů- VKŠ na území 5 krajů ČR. Pro stimulaci zájmu o další občanské vzdělávání na venkově je uspořádán festival nejen v obcích partnerů, ale za spolupráce partnerů a nositele i v dalších 6 obcích s existující VKŠ. Před závěrem projektu partneři uspořádají ve svých vesnicích Dny učících se obcí. Pro propagaci občanského vzdělávání slouží plošná reklamní kampaň v poslední klíčové aktivitě.

 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/02.0021

Realizace projektu: leden 2011 - prosinec 2013

Manažer projektu: Ing. Mgr. Marcela Slavíková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tři roky trvající projekt řeší rozběh dalšího vzdělávání pro udržitelný rozvoj na venkově Vysočiny s využitím venkovských komunitních škol (VKŠ). Partnery projektu jsou MAS Podhorácko a Obec Bory. Hlavním cílem projektu je vytvořit venkovskou síť pro další vzdělávání lidí ve věku 16-64let, vyvinout a prakticky ověřit moduly pro jejich vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a připravit kompetentní poradce a koordinátory pro udržitelné fungování tohoto vzdělávacího systému. K tomuto cíli připravuje modulové programy pro vzdělávání poradců a organizátorů DV a s jejich využitím obě profese školí. Vytváří základní portfolio vzdělávacích modulů pro účastníky dalšího vzdělávání a ty pilotně ověřuje. Moduly jsou vzájemně kombinovatelné v kurzech VKŠ pro zvyšování zaměstnatelnosti a zahrnují distanční vzdělávání typu rapid learning. Projekt připravuje a rozbíhá síť pro další vzdělávání s využitím ověřených evropských zkušeností jako základ udržitelného systému zaměřeného na vzdělávání pro konkurenceschopnost občanů venkova Vysočiny.

 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31